Sparkonto

Gabriela Mora avatar Hannah Almerud avatar
14 artiklar i denna samling
Skrivet av Gabriela Mora och Hannah Almerud

Hur mycket ränta kommer jag att få?

Gabriela Mora avatar
Skrivet av Gabriela Mora
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Hur länge gäller räntan?

Gabriela Mora avatar
Skrivet av Gabriela Mora
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Vad är det Tink jämför?

Gabriela Mora avatar
Skrivet av Gabriela Mora
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Vad händer om jag svarat fel på någon av frågorna?

Gabriela Mora avatar
Skrivet av Gabriela Mora
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Är mina pengar säkra hos era samarbetspartners?

Gabriela Mora avatar
Skrivet av Gabriela Mora
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Varför måste jag lämna ut mitt telefonnummer?

Hannah Almerud avatar
Skrivet av Hannah Almerud
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Måste jag byta bank helt?

Hannah Almerud avatar
Skrivet av Hannah Almerud
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Varför erbjuder ni inte sparkonto hos min bank?

Hannah Almerud avatar
Skrivet av Hannah Almerud
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Vad innebär den statliga insättningsgarantin?

Hannah Almerud avatar
Skrivet av Hannah Almerud
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Vilka samarbetar Tink med och hur har vi valt ut våra partners?

Gabriela Mora avatar
Skrivet av Gabriela Mora
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Varför måste jag svara på alla frågor?

Hannah Almerud avatar
Skrivet av Hannah Almerud
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Hur lång tid tar det att föra över pengar från sparkontot till mitt transaktionskonto?

Gabriela Mora avatar
Skrivet av Gabriela Mora
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Kostar det något? Tillkommer några avgifter?

Hannah Almerud avatar
Skrivet av Hannah Almerud
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Vad händer efter att jag startat kontot? Behöver jag göra något mer?

Hannah Almerud avatar
Skrivet av Hannah Almerud
Uppdaterades för mer än en vecka sedan