Den fysiska miljön är certifierad enligt både ISO 27001 samt BS 25999, vilket ställer höga krav på både fysisk säkerhet, säkerhetsrutiner och riskhantering. Mjukvaruarkitekturen är framtagen tillsammans med Sveriges ledande konsult-bolag inom IT-säkerhet, som utöver att arbeta med Sveriges alla största banker, driver och utvecklar systemen för e-legitimation.

Hittade du svaret?