Ja, Tink får använda anonym data på gruppnivå till marknadsundersökningar. I framtiden kan Tink komma att använda sådana undersökningar för att förbättra tjänsten och erbjuda jämförelsetjänster till användarna. Exempel på sådan anonym, aggregerad marknadsdata kan vara att visa den genomsnittliga räntenivån för Tink användare.

Hittade du svaret?