Överföringar mellan dina egna konton som är länkade till Tink sätts automatiskt till ”Egen överföring” och kommer inte med i din statistik.
Har du överföringar som sker till eller från ett konto som inte är länkat till Tink kan du själv kategorisera dessa som ”Egen Överföring” för att statistiken ska blir rätt.
Detta är användbart vid t.ex. kreditkortsbetalningar så att det inte blir dubbla utgifter.

Hittade du svaret?