Genom att kategorisera om till ”Sparande” räknas transaktionen inte längre in som inkomst eller utgift. 

Eftersom Tinks statistik och grafer baseras på inkomster och utgifter kommer transaktionen inte att vara inkluderad.
Du kan välja att söka på ”Sparande” för att få fram en lista se alla transaktioner kategoriserade som ”Sparande” och närsomhelst kategorisera om dessa.

Hittade du svaret?