Tink kommer tyvärr inte alltid åt all din information så därför kan vissa saker saknas.
Tink kan bara länka data du själv kan se när du loggar in i din bankapp.
Vilken information du har varierar beroende på bank. För några banker får du med lånen, fondsparande, pensionskonto och dylikt och för andra inte. Hos en del får vi in saldot och transaktioner och hos andra bara saldot.
Tyvärr är det utanför Tinks kontroll.

Hittade du svaret?