Ja, Tink byter månad den 25e eftersom många får lön just det datumet. Tink samlar alltså dina inkomster och utgifter från den 25e september till den 24e oktober (och perioden kallas oktober) och börjar sen om igen med en ny månad. Tink justerar automatiskt brytpunkten om lönedagen infaller på en helg.
Du kan också välja att använda kalendermånad som månadsbryt, då följer Tinks månader den vanliga kalendern, eller välja en specifik dag som du vanligtvis får lön på. Du ändrar det här enkelt under Profil > Konto & inställningar > Lönedag

Om lönen skulle komma tidigare en månad t.ex. den 21a så kan du ändra datumet för själva transaktionen genom att trycka på transaktionen och sedan på "Ändra".

Hittade du svaret?