Ja, under “Profil” och om du sedan går in på banken i fråga kan du gå in på varje individuellt bankkonto och välja att avmarkera "Inkludera" för att Tink inte ska presentera data från just det kontot.
På så sätt kan du exkludera t.ex. sambons eller firmans konto.

Om du ändrar dig kan gå alltid gå tillbaka och markerade som "Inkludera".

Hittade du svaret?