Om du under månaden gör alla dina inköp med ett kreditkort kommer Tink hantera dina köp som utgifter den dag som de sker (och inte när fakturan betalas). 

När du sedan betalar din kreditkortsfaktura blir betalningen automatiskt ”Egen överföring”. 

Sker betalningen från ett konto som inte är anslutet till Tink kommer det istället att se ut som en inkomst till kreditkortskonton. För att justera detta, gå in på betalningen och kategorisera som ”Egen Överföring”.
Då kommer betalningen till kreditkortet att gråmarkeras och inte tas med i din statistik.

Hittade du svaret?