Tink samlar in all den information som bankerna behöver för att kunna ge dig ett ränteerbjudande. Sedan skickar vi en digital ansökan om bolåneflytt till den bank som du har valt. Banken kontaktar dig sedan för att validera din information, eventuellt be dig om kompletterande uppgifter och så skickar de hem ett skuldebrev tillsammans med några blanketter till dig som du skriver på och skickar tillbaka – och så är det klart!

Hittade du svaret?