Räntan som vi presenterar är den aktuella rörliga räntan från banken. Rörlig ränta innebär att räntesatsen kan ändras i takt med förändringar på räntemarknaden men detta kan ske högst en gång var tredje månad.

Hittade du svaret?