Är du skattskyldig i något annat land än Sverige behöver du ange det i din ansökan. Har du skatterättslig hemvist i USA behöver du svara “JA” på frågan “Har du skatterättslig hemvist i USA?” samt ange ditt amerikanska skattenummer och ditt TIN-nummer. Om du har skatterättslig hemvist i något annat land än Sverige behöver du först svara “JA” på frågan “Har du någon annan skatterättslig hemvist än Sverige och USA?”. Därefter behöver du ange i vilket land du har skatterättslig hemvist samt ditt TIN-nummer.

Hittade du svaret?