ID-Koll håller koll på: betalningsanmärkningar, skulder hos Kronofogden, företagsengagemang, adressändring eller styrelseändring för företag där du sitter i styrelsen, fastighetsinnehav, kreditscore, deklaration, dubbeldragningar, för dig ovanliga köpmönster, köp som sker där din telefon inte är, betalningar till företag som är varningslistade hos e.g. Svensk Handel samt ovanligt stora kontantuttag.

Hittade du svaret?