Vi hämtar all vår data från företaget CreditSafe, som i sin tur hämtar sin data ifrån olika myndigheter och kreditupplysningsföretag. Ta gärna kontakt med deras kundtjänst om någon info är felaktig.

Hittade du svaret?