Tink är inte ett betalningsinstitut och utför inte själva betalningarna, utan har teknik som gör det möjligt för betaltjänstanvändaren att initiera en betalningsorder via Tink appen. Tink har inte vid något tillfälle besittning över de medel som ska överföras. Tink är ett reglerat bostadskreditinstitut som lyder under Finansinspektionen.

Hittade du svaret?