Dataportabilitet innebär att du har rätt att få ut — och du kan därefter också använda — dina personuppgifter på något annat håll. Dataportabiliteten omfattar uppgifter som du har lämnat till Tink och som Tink använder för att tillhandahålla dig appen, och uppgifter som visar din aktivitet i appen.

Logga in på https://account.tink.se för att hämta ut din data.

Hittade du svaret?