När du använder Tink-appen är Tink personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Det innebär bl a att Tink har ansvar för att behandla dina personuppgifter enligt kraven i GDPR. Tink har också utsett ett dataskyddsombud för Tinks personuppgiftsbehandling, som du kan kontakta om du skulle ha frågor om gällande detta.

Hittade du svaret?