Kreditscoring är en metod som långivare använder sig av för att bedöma hur pass kreditvärdig en person är. Då pengar ska lånas ut så vill företaget ta reda på om det finns anledning att tro att pengarna kommer att betalas tillbaka. Om kreditgivaren upplever att kreditscoringen ger ett negativt utslag så kan personen som ansöker om lånet nekas. 

Din kreditscore används således av många företag för att bedöma din kreditvärdighet. I ID-koll funktionen kan du själv se var du ligger och när den ändras.

Hittade du svaret?