Du kan inte "nollställa" till ett visst datum eftersom vi hämtar den informationen som din banks app ger oss och kan inte bestämma själva. Men du kan alltid ta bort din bankkoppling och lägga till den igen.

Tänk på att:

  1. Alla dina manuella kategoriseringar kommer att försvinna. 
  2. Som sagt, vi hämtar så långt bak i historiken som din bank levererar, så du kan tyvärr inte välja ett visst datum att starta ifrån, däremot om det inte handlar om alltför många transaktioner kan du alltid exkludera dom.

Hittade du svaret?