Du kan återaktivera kopplingen om du går in via tabben "Profil" och sedan till din befintliga bankoppling. Där kan du aktivera kopplingen på nytt.

Hittade du svaret?