Om du byter bank så kan du gå in på bankkopplingens inställningar och välja att pausa bankkopplingen för att stänga av hämtning av data. Då kommer du att ha kvar din historik och din kategorisering men Tink slutar fråga efter uppdatering.

Så här gör du:

  1. Gå till Profil
  2. Klicka på “utvidga-pilen” under Banker och tjänster och sedan på den banken som du vill justera ett konto på.
  3. Klicka på det kontot du vill justera. Klicka i eller klicka av ”Pausa” för att hämta in eller stänga av hämtning av data.

Därefter klickar du på "Lägg till ny" bredvid Banker & Tjänster för att lägga till din nya bank. 

Hittade du svaret?