Om det blir fel i din statistik pga. Tink inte hittar din lönetransaktion (eller annan)  så kan du försöka att söka efter transaktionen i sökhistoriken.
Vad ligger den kategoriserad som?
Ändra om det är fel.

Om den ligger kategoriserad som Inkomst så kan du se vilken datum transaktionen ligger på. Kan det vara att du har månadsbrytet den 25:e men lönen kom in den 24 denna månad? Du kan enkelt ändra datum på transaktionen om du trycker på transaktionen ifråga och sedan på "Ändra" i högra hörnet längst upp.

Hittade du svaret?