Om du inte ser ett konto under kontovyn i TInk kan det bero på två saker.

  1. Tink kan inte hämta alla typer av konton. Vilken information du har varierar beroende på bank. För några banker får du med lånen, fondsparande, pensionskonto och dylikt och för andra inte. Hos en del får vi in saldot och transaktioner och hos andra bara saldot.
    Tyvärr är det utanför Tinks kontroll.
  2. Kontot har blivit exkluderat. Du kan enkelt inkludera det igen genom att gå in på tabben Profil-> Banker och Tjänster-> Banken ifråga-> Kontot ifråga-> Bocka i "Inkludera". Då kommer Tink att återigen hämta transaktioner.
Hittade du svaret?