Den effektiva räntan är det du faktiskt betalar för ditt lån per år, och används som en standard för att göra lån med olika villkor jämförbara. För bolån betalar man normalt sett ränta på sitt bolån månadsvis. För andra typer av lån kan detta variera. För att göra det enklare att jämföra, använder man då effektiv (års)ränta. Den effektiva räntan inkluderar även eventuella administrativa kostnader (ex. uppläggningsavgift och aviavgifter). 

Hittade du svaret?